LATIHAN


 latihan bacaan
 Contoh kad bacaan suku kata dan ayat.

buku
padi
cici
dahi
koko
kuda
beca
mata
nama
rasa
lama
mama
caca
ciku
yoyo
rusa
tiru
daki
cuba
bola
bulu
kutu
tali
kata
dada
sapu
suka
sari
lari
bapaSaya suka makan nasi.
Bunga itu merah.
Baju saya cantik.
Ibu pergi ke pasar.
Ayah cuci kereta.
Buku itu tebal.
Rumah Nani besar.
Ayam di dalam reban.


CONTOH BORANG REKOD PENGUJIAN BACAAN BAHASA MALAYSIA Nama                     :_____________________                             Tahun              :_________

Tarikh Lahir          :_____________________                             Umur               :_________

Sekolah                 :____________________________________________________
/                                                         X
 

 
 

Tandakan              bagi jawapan yang betul,                 jika murid tidak dapat membuat sesuatu item.

Bil
Senarai Kemahiran Diuji
Catatan Guru

1

Arahan : Baca ayat di bawah :

Ini susu


Itu bubu


Itu gigi


Ini mama


Ini koko
2.
Arahan : Baca ayat di bawah :

Kaki kuda luka


Raju baca buku


Nani cuci baju


Saya ada dadu


Bobo ada bola3

Arahan : Baca ayat di bawah :


Feri itu feri lama


Ibu cuci teko kaca


Haji baba bawa beca


Meja itu meja kayu


Peti ini peti besi aki